Zakup i licencjonowanie

Cena oraz sposób licencjonowania oprogramowania ustalany jest bezpośrednio z Klientem z zależności od wielkości firmy oraz od funkcjonalności, jaką Klient zamierza wdrożyć.

Podczas sporządzania umowy obowiązują następujące zasady:

  1. System nie podlega sprzedaży ale dzierżawie i opiece serwisowej, przez okres minimum jednego roku.
  2. Opłata za dzierżawę ma charakter roczny.
  3. System pozostaje własnością autora, a wprowadzone do niego dane są własnością Klienta.
  4. Sprzedaż przeprowadzana jest zawsze z wdrożeniem oraz instalacją. Warunki instalacji omawiane są indywidualnie w zależności od zaplecza informatycznego Klienta, ilości użytkowników oraz lokalizacji.
  5. Przed zakupem możliwe jest przetestowanie oprogramowania przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W takim wypadku klient niezależnie od późniejszej decyzji ponosi koszty instalacji oraz wdrożenia. Koszty dzierżawy naliczane zostaną dopiero po podjęciu decyzji.