Technicznie

PROCON2 napisany został w języku Lazarus (Object Pascal). Działa szybko i niezawodnie na platformach Windows i Linux. Wymagania systemowe co do stacji roboczych są minimalne. Jako silnik baz danych wykorzystuje darmowy Firebird SQL Server, który wspierany jest również na platformach Windows i Linux zarówno 32 jak i 64 bitowych. Rozwiązanie takie znacznie obniża koszty wdrożenia oraz eksploatacji systemu.