Merytorycznie

System PROCON2 umożliwia rejestrację następujących procesów w firmie:

  • szczegółową rejestrację zdefiniowanych przez użytkownika operacji bezpośrednio produkcyjnych z uwzględnieniem: pracownika, produktu, operacji, maszyny, czasu pracy, drogi itp.
  • rejestrację operacji niebezpośrednio produkcyjnych takich jak: awarie i naprawy maszyn, prace porządkowe, przerwy fizjologiczne, spotkania, szkolenia, delegacje itp. z uwzględnieniem pracownika, czasu, użytych części, operacji pośrednich itp.
  • rejestrację operacji nieprodukcyjnych takich jak: urlopy, chorobowe, przepustki itd.
  • prowadzenie ewidencji: pracowników, produktów, operacji, maszyn, części, narzędzi, komputerów.
  • rejestrację świadczeń pracowniczych np. urlopy, szkolenia BHP, badania lekarskie, uprawnienia specjalistyczne itp.

Rejestracja produkcji odbywa się na bazie zleceń, które mogą być do programu wpisywane ręcznie lub importowane z innego systemu. PROCON2 umożliwia harmonogramowanie zleceń oraz przydzielanie ich wybranym pracownikom lub brygadom produkcyjnym.

Rejestracji dokonuje zazwyczaj pracownik na stanowisku komputerowym znajdującym się w pobliżu stanowiska pracy. Jeden komputer może obsługiwać wiele stanowisk. Znane są też przypadki, gdy rejestrację za pracownika wykonuje przełożony. Program zastępuje w ten sposób papierowe karty pracy. Kluczowe zagadnienie stanowi tu konfiguracja programu w taki sposób, aby rejestracja podstawowej operacji produkcyjnej zajmowała pracownikowi maksymalnie kilkanaście sekund oraz aby wykonując tylko jeden wpis zarejestrować jednocześnie wiele informacji np.: czas pracy pracownika, czas wytworzenia produktu, czas pracy, awarii lub naprawy maszyny, ilość przejechanych kilometrów, zużycie części i materiałów itd.

Jedną z ciekawych funkcji jest implementacja procedury przygotowania produkcji czyli możliwość budowy technologi produktu (BoM)  w formie graficznej oraz możliwość szybkiej kalkulacji zużycia materiałów, komponentów i czasu pracy potrzebnego do wykonania zlecenia.

Program wyposażony jest też w moduł raportowania z możliwością budowy własnych raportów. Podejście takie pozwoliło w jednej z firm zrezygnować wykorzystania systemu office na ponad 100 stanowiskach komputerowych, dzięki czemu osiągnięto dodatkowe oszczędności finansowe oraz czasowe. Oczywiście istnieje możliwość eksportu raportowanych danych do arkusza kalkulacyjnego.

Program może być użytkowany samodzielnie. Może też stanowić uzupełnienie istniejącego już systemu ERP (Scala, SAP, Digitland, Prestiż itp.), którego interfejs zazwyczaj jest „ciężki” i mało przyjazny użytkownikowi.